Măsuri de prevenție și siguranță în contextul starii de alertă

Având în vedere situația din Romania si de la nivel internațional, cauzată de apariția și răspândirea virusului COVID-19, ne luăm angajamentul de a prioritiza grija pentru oameni și de a aplica responsabil o serie de măsuri de protecție și prevenție împotriva răspândirii virusului COVID-19.
Setul de măsuri a fost implementat imediat în toate departamentele companiei și vizează atât activitățile personalului, cât și tot lanțul parcurs de la preluarea deseurilor (soferi, transportatori) , recepția materiei prime și intreg fluxul tehnologic de eliminare. Setul de masuri s-a actualizat pe data de 16 Mai 2020 cu reglementarile ORDINULUI nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă.

Se interzice accesul în unitate al persoanelor care prezintă simptome de infectare cu coronavirusul SARS CoV-2;
Reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă vor efectua periodic instruirea angajatiilor societatii privind riscul reprezentat de infecția cu SARS-CoV-2;
S-au afișat la intrare și în cele mai vizibile locuri din unitate regulile de conduită obligatorie pentru angajații și pentru toate persoanele care intră în spațiul organizat de angajator, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2. Se menține distanța sociala de minimum 1,5 metri în toate zonele publice;– menținerea igienei riguroase a mâinilor, cu apă și săpun, timp de cel puțin 20 de secunde sau cu dezinfectanți avizați, ori de câte ori este nevoie;– evitarea atingerii feței cu mâinile nespălate/ nedezinfectate;– menținerea igienei respirației: tuse și/sau strănut (în plica cotului sau în șervețel de unică folosință), rinoree (în șervețel de unică folosință). După utilizare, șervețelul de unică folosință va fi aruncat în recipientul de colectare a deșeurilor și se va efectua imediat igiena mâinilor;– limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute, la o distanță de minimum 1,5 m;

SETUL DE MASURI INTREPRINSE

Astfel, planul de măsuri este constituit din următoarele acțiuni, dar nu se limitează la următoarele:

1. Monitorizarea zilnică a temperaturii personalului operativ prin măsurarea temperaturii corporale cu termometre infraroșu – valoarea temperaturii cât și limita de control fiind de maximum 37,3 ͦC.

2. Utilizarea dozatoarelor cu dezinfectanți pe bază de alcool în Receptie (clienti) toate zonele cu acces pentru personalul intern (spații de acces, zona administrativa, spații de bucatarie si servire masă), în filtrele sanitare.

3. Introducerea modalităților de lucru privind operațiunile de spălare/ dezinfecție în acord cu cerințele emise de Ministerul Sănătății și afișarea acestora în toate spațiile comune, în zone vizibile.

4. Reorganizarea programului de lucru al angajaților, încât prezența la sediile companiei să fie redusă la minim, toate activitățile care nu necesită prezența obligatorie la sediile companiei, se desfășoară de la domiciliu. Alte acțiuni demarcate au fost de reducere a numărului de angajați prezenți în același timp în clădire. ( o receptionista, o persoana relatii cu societatile, o persoana conducere). Personalul ce activeaza la Platforma de incinerare ( o persoana), personalul ce actioneaza in spatiile deschise aleii, spatii verzi pe o suprafata de 1ha s-au redus numarul la 3 persoane. Pentru angajații a căror prezență la sediu este indispensabilă, au fost puse la dispoziție mijloace de transport, sau se folosesc masinile personale ale angajatilor astfel încat este evitată deplasarea cu mijloace de transport în comun și prevenită contaminarea cu virusul COVID-19.

5. Toți angajații companiei sunt instruiti și verificați să respecte și să promoveze măsuri oportune de prevenție, începând cu cele igienico-sanitare incluse în procedurile și instrucțiunile specifice de lucru.

6. Angajatii au semnat declarațiile pe propria răspundere privind deplasarea în ultimele 14 zile în zone în care se aflau persoane suferinde din cauza infecției cu COVID – 19 (noul coronavirus), intrarea în contact direct cu persoane suspecte sau suferinde cu COVID – 19 (noul coronavirus) sau cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute la serviciu, în vecinătatea locuinței sau vizitând unități medicale în ultimele 14 zile.

7. În spațiile de producție, de depozitare și administrative se menține o distanță între persoane de cel puțin 2 metri, fiind oportună distanțierea corespunzătoare a locurilor de muncă a operatorilor pentru a reduce la minimum eventualele contacte de-a lungul activitatilor specifice fiecaruia.

8. Personalul operational-productiv este dotat cu dispozitive de protecție individuale corespunzătoare, printre care echipamente de lucru, șorțuri de unică folosință, încălțăminte de protectie, mănuși, măști. Personal de conducere supraveghează respectarea măsurilor privind dezinfectarea mâinilor cu soluție specială, purtarea corespunzătoare a echipamentului de lucru, frecvența de schimbare a măștilor și mănușilor.

9. Sunt evitate contactele interpersonale apropiate inclusiv în vestiare sau în spațiile de luat masa, între angajații unor departamente diferite, astfel încât eventuala pozitivitate a unei persoane cu virusul Covid-19 să poată determina consecințe numai cu privire la activitățile departamentului în care acestalucrează.

a) În acest sens, s-a procedat la efectuarea unor ture de acces în spațiile de lucru, precum și în spațiile de luat masa comune pentru echipele de angajați alediferitelor departamente.

b) S-au luat masuri de priotizare numai pentru activitatile care necesită continuitate, astfel încât prezența personalului în incinta să fie redusă la minim.

10. Măsurile de prevenire și control ale contaminării spațiilor, suprafețelor, echipamentelor vizează:
a) ozonificarea tuturor spațiilor de lucru, anexe, vestiare, grupuri sanitare,cantină;
b) intensificarea frecvenței operațiilor de dezinfecție postoperațională – chimică cu substanță dezinfectantă pe bază de compuși cu acțiune virulicidă și antibacteriană puternică și cu spectru larg de acțiune;
c) dezinfecția tuturor balustradelor, mânerelor cu soluție dezinfectantă, din 4 în 4 ore;
d) dezinfecția mijloacelor de transport (bare de susținere, mânere uși, banchete) cu soluție dezinfectantă, după efectuarea fiecărui transport la personalului cătrefabrică;

11. În regim permanent sunt alocate resurse umane și financiare pentru dotarea grupurilor sanitare cu săpun/ dezinfectant și prosoape de hârtie și menținerea stocurilor de măști, mănuși, dezinfectanți pentru mâini, dezinfectanți pentru echipamente, dezinfectanți pentru mașini de transport și pentru spațiul de lucru.

12. În ceea ce privește accesul în unitate a unor persoane străine, vizitatori etc., acesta a fost limitat la minim facandu-se doar pe baza de programare. Limitarea accesului în incinta unității a reprezentanților prestatorilor de servicii și în cazul în care este impetuos necesară prezența acestora în unitate, aceștia trec se supun următoarelor operațiuni:
a) aplicarea operațiilor de dezinfecție a mâinilor cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool (min 60%);
măsurarea temperaturii corporale cu termometre infrasoru – valoarea temperaturii cât și limita de control fiind de max. 37,3 C;

În ceea ce privește măsurile de prevenție și protecție pentru transportatorii furnizorilor de materii prime s-au impus:
a) Interzicerea accesului șoferilor și reprezentanților furnizorilor în interiorul platformei de depozitare /încărcare și limitarea accesului acestora în spațiile administrative;
b) Șoferii sau reprezentanții furnizorilor se vor supune controlului efectuat de reprezentanții societatii;
c) Limitarea coborării din mijlocul de transport al șoferilor (sunt coordonați către rampele de încărcare, parchează în locurile special amenajate din depozite). Platformele au capacitatea necesară pentru a asigura parcarea și siguranța vizitatorilor și a bunurilor transportate, în condiții calitative. În cazul în care încărcarea/ descărcarea necesită coborârea din mijlocul de transport, se va respecta, în mod suplimentar, măsura de siguranță de păstrare a distanței de un metru între persoane;
d) Reprezentanții societății noastre vor prelua documentele de transport, acolo unde este necesar, purtând echipament de protecție corespunzător, mănuși și masca de protecție, păstrând o distanță de minim 1 metru față de reprezentanții externi și dezinfectându-și mâinile după manevrarea acestora.

14. În ceea ce privește asigurarea continuității procesului tehnologic, este asigurată în permanență dezinfecția suplimentară a mijloacelor de transport în care urmează să fie transportate produsele colectate.

15. Șoferii livratori, înainte de plecarea în cursă, sunt dotați cu mănuși de protecție și măști de protecție. Toate produsele/ capsurile/ cutiile sunt manipulate cu mănuși de protecție pe durata distribuirii.

16. Șoferii colectori si livratori vor limita la minimum numărul de persoane cu care au contact pe durata preluarii si/sau distribuirii produselor și vor purta măștile de protecție pentru protecția lor și a clienților noștri. Vor păstra o distanță de minimum 1.5 m față de persoanele cu care au contact.

17. Planul de măsuri este actualizat în permanență, funcție de evoluția situației la nivel național și internațional.

Menționăm că până în acest moment nu a fost identificat niciun caz de contaminare cu virusul COVID-19, la nivelul societatii noastre.

Pe durata stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19, toți angajații din societate au obligația să urmeze măsurile de mai jos:
a) respectă toate instrucțiunile prevăzute în planul de prevenire și protecție și instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă întocmite de către angajator pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS CoV-2;
b) poartă măștile de protecție care să acopere nasul și gura la locurile de muncă organizate de angajatori;
c) își pot schimba echipamentul de protecție utilizat în drum spre locul de muncă (mască și mănuși) cu un echipament nou;
d) acceptă verificarea temperaturii corporale la intrarea în sediu, la începutul programului și ori de câte ori revin în sediu;
e) înștiințează imediat angajatorul dacă prezintă, la începutul sau în timpul programului de lucru, simptome ale infectării cu virusul SARS CoV-2 (tuse, strănut, rinoree, dificultăți respiratorii, febră, stare generală alterată);
f) rămân la domiciliu dacă, înaintea începerii programului de lucru, prezintă simptome ale infectării cu virusul SARS-CoV-2 și anunță angajatorul cu privire la acest lucru;
g) contactează, imediat, medicul de medicină a muncii responsabil al unității/medicul de familie sau, în cazul în care starea acestuia este gravă, serviciul unic de urgență 112;
h) în cazul necesității izolării la domiciliu, angajatul va intra în concediu medical, în baza adeverinței eliberate de medicul de familie după perioada de izolare la domiciliu;
i) în cazul carantinei instituționalizate, revenirea la serviciu se va face cu adeverința pentru concediu medical, eliberată în baza avizului epidemiologic emis de către direcția de sănătate publică din județul în care își desfășoară activitatea/municipiul București, la încheierea perioadei de carantină; angajatorii de tip instituții/autorități publice suportă integral indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantină ale propriilor angajați;
j) se va întrerupe orice contact între angajator/angajat/alte persoane aflate în incinta instituției și persoana simptomatică;
k) dezinfectează spațiul de lucru și obiectele necesare activității proprii;
l) își spală și își dezinfectează mâinile;
n) evită staționarea în spațiile comune;
o) aerisesc frecvent (minimum o dată pe zi) spațiul închis în care își desfășoară activitatea;
p) în cazul muncii la domiciliu sau al telemuncii, angajații își desfășoară activitatea sub coordonarea angajatorului și în conformitate cu pregătirea și instruirea lor, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională sau contaminare epidemiologică cu coronavirus SARS-CoV-2 nici propria persoană, nici alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;
q) evită, pe cât posibil, comunicarea prin intermediul documentelor tipărite, atât în interiorul, cât și în exteriorul unității/instituției, pentru a limita contactul direct între persoane.

18. Pentru a garanta continuitatea activității de producție, logistică și transport a a societatii în eventualitatea prezenței suspiciunilor unei posibile infecții cu Covid-19.

19. sau a confirmării infecției cu acest virus, am implementat o serie de Instrucțiuni de lucru privind măsurile ce pot fi aplicate în cazul persoanelor identificate pozitiv cu Covid-19, precum și a celor care au interacționat cu persoanele infectate.
a) În cazul în care un membru al companiei este diagnosticat cu Covid-19, va fi informată imediat Direcția de Sănătate Publică (DSP), autoritate în măsură să ofere informații în luarea celor mai bune măsuri de prevenție și limitare a infecției cu Coronavirus.
b) DSP este singura autoritate care poate derula ancheta epidemiologică și poate furniza măsuri de prevenție și protejare a angajaților.
c) Instruirea personalului din cadrul societatii privind măsurile ce pot fi aplicate în cazul persoanelor contaminate.
d) Este asigurat personal productiv de back-up în vederea garantării continuității realizării producției și activităților logistice, în cazul în care se înregistrează cazuri de persoane infectate cu Covid

Respectând normele igienico-sanitare precum și acțiunile/ măsurile aplicate în materie de prevenire a răspândirii virusului COVID-19, vă asigurăm că rămân garantate toate activitățile de producție, logistică și transport furnizate de societatea noastra.

In contextul actual al pandemiei COVID-19 vă recomandăm ca toate plațile sa le realizați prin transfer bancar în contul societății noastre menționând titularul de contract, numărul de identificare de pe fișa de servicii și numele animalului. Contul în care puteți face plata are următoarele date de identificare:
Cont: RO49BUCU1082235333217RON
Banca: ALPHA BANK sucursala Unirii
RAIUL ANIMALELOR
Adresă: CATELU, Jud. ILFOV, Str. Apusului nr.1
CUI: 33739515 și J23/3120/2014
Banca: ALPHA BANK sucursala Unirii

Vă mulțumim pentru întelegere!

inapoi la pagina principala